Teak meubelen, Perzische tapijten en Woonaccessoires
+31 (0)70-3278255

Privacyverklaring

TTM Wonen hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen wij u in dit privacy statement uit welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om onze privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

TTM Wonen is gevestigd aan de Taag 63-67, 2491 CS te Den Haag en ingeschreven onder handelsregisternummers 27085373 en 27152308. De dagelijkse leiding van TTM Wonen is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Van wie verzamelt TTM Wonen persoonsgegevens?

TTM Wonen verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met TTM Wonen. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • ons volgt via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke of particuliere relatie heeft met TTM Wonen;
 • uw gegevens invult of achterlaat in één van de vestigingen.

Welke persoonsgegevens verzamelt TTM Wonen?

TTM Wonen verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij ons bestelt);
 • Statistische gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres en uw voorkeuren);
 • Open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven;
 • Gebruik van social media en contact met de klantenservice.

Op basis van welke grondslag verwerkt TTM Wonen persoonsgegevens?

TTM Wonen verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

TTM Wonen verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van TTM Wonen. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat TTM Wonen haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan TTM Wonen persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt TTM Wonen persoonsgegevens?

TTM Wonen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen TTM Wonen en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert TTM Wonen beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

TTM Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening / de overeenkomst, of wanneer TTM Wonen hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals TTM Wonen hen voorschrijft. TTM Wonen verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

TTM Wonen en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. TTM Wonen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Camerabeveiliging

TTM Wonen heeft haar showroom en parkeerterrein voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. TTM Wonen bewaart camerabeelden maximaal 30 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van TTM Wonen via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met: TTM Wonen t.a.v. M. Mirjavanmard Taag 63-67 2491 CS Den Haag of u kunt een e-mail richten aan: info@ttmwonen.nl. TTM Wonen streeft ernaar om een verzoek binnen 1 week te verwerken.

Wijzigingen

TTM Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.